ZMIANY DOTYCZĄCE KRAJÓW

Te zmiany doty­czą bądź wszystkich krajów, bądź tylko; pewnej ich grupy. W przypadku gdy maszyna dostarczana jest nabywcy natych­miast po podpisaniu kontraktu (umowy kupna-sprzedaży),-jej cena wyrazi aktualny poziom cen poszczególnych składników kosztów. Jeżeli natomiast między momentem podpisania kon­traktu a momentem dostawy upływa pewien czas, zarówno w interesie eksportera, jak i importera jest umieszczenie w kon­trakcie odpowiedniej klauzuli, której zadaniem jest aktualizacja ceny.  Jak wynika z przytoczonego wzoru, nie wyodrębnia się przy jego obliczaniu elementu zysku eksportera. Zostaje on rozdzie­lony między poszczególne elementy kosztów.

 

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)