ZESPÓŁ CZYNNOŚCI

Mówiąc inaczej, działaniem prostym jest zespół czynności, którego sensem jest wartość operacyjna realizowana przez jednostkę. Zbiór tak pojmowanych sensów działań wraz z odpowiadającymi im czynnościami stanowi warunek niezbędny realizacji wartości instrumentalnej danego typu. W związku z tym, że wartości instrumentalne zrelatywizowane są społecznie (grupo­wo), przeto w skład działań złożonych wchodzą obiektywne skutki działań prostych podejmowanych przez jednostki. W tym znaczeniu działania złożone zawierają – obok sensu wyznaczonego danym typem wartości instrumentalnych – skutki działań niższych rzędów, w szczegól­ności działań prostych. Ponieważ wskazana relacja określana jest przez skutki, a więc obiektywne stany rzeczy, a nie przez przypisywane im społecznie sensy, działania złożone w powyższym rozumieniu różne są od prostej sumy działań.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)