ZBIORY OSÓB

To samo dotyczy każdej pary Zv Z1+1 kolejnych zbiorów osób z danej populacji: łańcuch zniewolenia nie wiąże osób należących zarazem do tych samych zbiorów, natomiast przebiegają poprzez nie podporządkowując jednostkom z danego zbioru jednostki ze zbioru kolejnego. W rezultacie zatem jednostki ze zbioru Zx rozpoczynają łańcuchy zniewolenia, a więc w konsekwencji nikt nad nimi nie panuje, choć one panują nad innymi, a jednostki ze zbioru Zp łańcuchy te kończą, a zatem są przez innych opanowane, same natomiast nie zniewalają nikogo.Strukturę powyżej opisaną określać będziemy mianem kręgów zniewolenia Zv Z2,…, Zp. Kręgi zniewolenia wyjąwszy ostatni, a więc Zx, Z2, …, Zp_v to kręgi władzy; będziemy mówić, iż w sumie stanowią one zbiór osób rządzących albo władzę.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)