ZBIÓR JEDNOSTEK

Najmniejszy zbiór jednostek danego społeczeństwa, które łącznie dysponują środkami panowania dostępnymi w tym społeczeństwie nazywać będziemy – klasą panującą w tym społeczeństwie. To, że pewna mniejszość dysponuje środkami panowania znaczy, że ma w odniesieniu do nich monopol decyzyjny, tj. w jej obrębie zapadają decyzje określające cele, dla jakich te środki mają być użyte i tylko lam tego rodzaju decyzje są podejmowane. Interes podstawowy takiej klasy wyraża się w panowaniu efektywnym nad ludźmi, a więc w zniewalaniu ich, w przekształcaniu panowania potencjalnego nad nimi w rzeczywiste.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)