ZAMIERZENIA EKSPORTERA

Po dru­gie, eksporter nie wie jeszcze, jaki wariant ceny okaże się dla niego najkorzystniejszy i czy z punktu widzenia obowiązujących     go zasad mierzenia opłacalności eksportu cena, która okaże się najwłaściwsza dla danego rynku, będzie dlań do przyjęcia.   Ustalona na podstawie eksperymentu cena wymaga jeszcze -skorygowania. Kiedy eksporter .zamierza prowadzić sprzedaż towaru na skalę całego kraju i stosować w związku z tym odpo­wiednie środki mające poprzeć tę sprzedaż, podnosi on cenę .o przewidywane wydatki na cele popierania sprzedaży na jed­nostkę towaru.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)