ZAKUP TOWARU

Zakup towaru trwałej konsumpcji jest z reguły przemyślany. Zazwyczaj momencie powstawania chęci zakupu nabywca nie posiada jeszcze odpowiednich fundu­szy na jego realizację. W rezultacie działania reklamy i użyski- wania informacji w inny sposób (znajomi, odczucie estetyki itd.) do momentu zebrania odpowiednich funduszy potencjalny na­bywca przewiduje kupno towaru określonej marki. Jednakże w momencie, kiedy posiada już całą potrzebną mu sumę, okazu­je się, że towaru danej marki akurat nie ma w jednym i drugim miejscu sprzedaży, natomiast dostępny jest towar spełniający identyczne lub podobne funkcje, oferowany przez inną firmę. W tym momencie posiadacz pieniędzy na określony, zakup za­zwyczaj nie chce dłużej czekać i decyduje się na zakup towaru konkurencyjnego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)