ZAKRES REGULACJI WŁADCZEJ

Jest rzeczą oczywistą, że poszczególne jednostki charakteryzują się całą wiązką preferencji. Idzie przy tym, zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, o preferencje aktywne’ a więc takie, które wyznaczają zachowania jednostek. To czy są one uświadomione przez podmiot, a tym mniej – deklarowane, jest rzeczą dla naszych analiz drugorzędną, w którą nie będziemy wchodzić. Rozważmy tedy zbiór jednostek, z których każda charakteryzuje się pewną wiązką preferencji sterujących jej działaniami, a więc pewnym polem aktywnoś­ci. Rozważmy jednostkę Y o wiązce preferencji Pv …, Pn; polem aktywności Y-ka jest więc zbiór działań D(Y) złożony ze zbiorów działań Dv … Dn sterowanych przez odpowiednie preferencje.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)