WYŁĄCZNOŚĆ TOWAROWA

Wyłączność totoarowa. jest ograniczana.wiumowie zazwyczaj do określonej grupy lub rodzaju towarów, które zleceniodawca sprzedaje, lub zamierza sprzedawać na danym rynku.Możeona jednak dotyczyć również całego asortymentu towarów znajdujących się w* gestii’ zleceniodawcy.Wyłączność, towarowa jest jednak zawsze’ łączona nierozdzielnie z; wyłącznością geogra­ficzną lub wyłącznością odnośnie do określonej grupy klientów. Połączenie’takich dwu rodzajów ^wyłączności okazuje się ko­nieczne. Określenie bowiem w umowie, że agent posiada wy­łączność na jakiś towar danego eksportera bez ustalenia dodat­kowo, że jest to wyłączność, na. określonym terytorium,; może spowodować konieczność ..płacenia dwu ‘ prowizji agencyjnych. M

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)