WSZYSTKIE PRZYNALEŻNOŚCI

Wszystkie te przynależności pociągają za sobą pełnienie ról społecznych, które niejednokrotnie wzajemnie sprzeczne, uniemożliwiają pełne realizowanie jednoczesnego i zupełnego bycia we wszystkich ze światów. Fakt tej niemożności znajduje zresztą odzwierciedlenie w dwóch wielkich ideologiach określanych mianem indywidualizmu i kolektywiz­mu werbalizowanych w ramach różnych systemów teoretycznych i wcielanych w życie na przestrzeni całej historii ludzkości z rożnymi, często znacznie odbiegającymi od pierwotnie zakładanych, skutkami. Ideologie odgrywają ważną rolę w kwestii społecznego postrzegania i realizacji podmiotowości. I jest to, jak się wydaje, problem centralny dla funkcjonowania społeczeństwa. Zanim jednak przejdziemy do bliższego rozważenia tej kwestii, przedstawmy ogólne założenia teoretyczne wyznaczające ramy dalszych rozważań.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)