WPROWADZENIE SYSTEMU

W rezultacie cena: osiągana przez poszczególnych eks­porterów sprzedających do danego kraju nie tylko nie wzrośnie, lecz może nawet ulec pewnemu obniżeniu. Wprowadzenie sy­stemu rozdziału puli importowej na poszczególne kraje ekspor­tujące (zazwyczaj w drodze umownej) może, ale nie musi, umo­żliwić konkretnemu eksporterowi osiąganie dodatkowych ko­rzyści w związku ze wzrostem ceny danego towaru w kraju importującym. Kiedy w kraju eksportującym, któremu, przy­znano pewną kwotę, istnieje poważna nadwyżka tego towaru, a producenci lub eksporterzy zawodowi nie prowadzą wspólnej polityki cenowej, każdy z nich dążąc,do sprzedania posiadanego przez .siebie ‚towaru powoduje. obniżenie się poziomu cehy . eksportowej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)