WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WIĘKSZE RYZYKO

Od eksportera może on domagać się jedynie zachowania określonej jakości to­waru i przestrzegania ustalonych terminów dostaw, aby mógł sam z kolei zachować odpowiednią elastyczność podaży. Większą odpowiedzialność i większe ryzyko związane ze sprzedażą towaru ponosi eksporter sprzedając towar oznako­wany własną marką i wykorzystując jako pośrednie ogniwo sprzedaży jednego lub kilku hurtowników — importerów. Jest to przypadek działania na rynku obcym wymagający większej aktywności eksportera. W takiej sytuacji hurtownik odgrywa istotną rolę jako czynnik ułatwiający rozprowadzenie towaru eksportera na danym rynku. Posiada on kontakty handlowe z różnymi ogniwami dystrybucji na tym rynku, z organizacjami handlu spółdzielczego, z dyrekcjami wielkich domów towaro­wych lub supermarketów w różnych częściach danego kraju itd.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)