W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

Jeżeli chodzi o wy­łączność  w: odniesieniu, do określonej grupy; klientów, to jest ona ustalana również w ramach danego terytorium.  W praktyce polskich przedsiębiorstw handlu zagranicznego zasada ..ta odnosi się zazwyczaj do podziału agentów, na tych, którzy.pośredniczą w. zawieraniu transakcji,z .Idientami pryr watnymi oraz na tych, którzy .wykorzystywani są w przypadku, gdy zleceniodawca “bierze udział .w przetargu, organizowanym przez instytucję państwową. Agenci występujący przy: przetar­gach mogą być nawet.ustanawiani jednorazowo dla konkretnego przetargu lub mogą-być wykorzystywani, od czasu. do . czasu, w. miarę organizowania w danym kraju przetargów, w których’ dany eksporter- chciałby brać udział, jednakże bez zawierania stałej umowy,agencyjnej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)