W INTERESIE DANEJ KLASY

Tak jednak nie jest, gdyż na przykład nie leży w interesie danej klasy aby jej członkowie ze sobą konkurowali a jednak zmuszają ich do tego egoizmy grupowe bądź indywidualne. Tak samo nie leży w interesie społeczeństwa jako całości aby jego członkowie narażali życie do czego zmusza ich np. walka klasowa itd. itp.Jednakowoż wymogi funkcjonowania społeczeństwa zakładają pow­szechne występowanie takiej świadomości, by jednostki nie były nara­żane na odczuwanie dysonansu poznawczego, aksjologicznego czy normatywnego. Społeczne mechanizmy upowszechniania świadomości jej kształtowania [Buczkowski 1985] zmierzają do tego, by występujące obiektywnie sprzeczności eliminować.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)