USTALONA CENA TOWARU

Cenę tego to­waru ustala się najpierw na jednym poziomie (jednakże z ewentualnym uwzględnieniem różnic odnoszących się do poszczegól­nych segmentów rynku), po pewnym zaś-czasie podnosi się ją, po czym ewentualnie jeszcze bardziej podnosi lub obniża w za­leżności od reakcji rynku na zmiany cen. Po dokonaniu zmiany ceny, istotne jest. przeczekanie pewnego czasu, gdyż reakcja rynku może być początkowo negatywna. Zastosowanie w tych warunkach na szeroką skalę popierania sprzedaży nie jest możliwe z dwojakiego powodu. Po pierwsze, eksporter (zawodowy lub bezpośredni) zazwyczaj nie jest jeszcze przygotowany do zaspokojenia popytu na dany towar, gdyby popyt ten okazał się odpowiednio duży (nie są wtedy jeszcze zwykle rozwiązane zagadnienia wykorzystania najlepszych ka­nałów dystrybucji, zagadnienia techniczne związane z dostawą •towaru z własnego kraju do kraju importującego itp.).

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)