TRAFNOŚĆ UWAG

Jeżeli powyższe uwagi są trafne, to pojawia się pytanie o możliwość „pełnej” realizacji podmiotowości. Otóż wydaje mi się, iż w dotychczaso­wych postaciach ładu możliwość ta nie istniała. Jakkolwiek można było mówić o większym, czy mniejszym stopniu realizacji podmiotowości przez członków grup zajmujących pozycje wyróżnione, to także i w ich przypadku istotnie ograniczone były systemy wartości charakter/styczne dla ról społecznych nie związanych bezpośrednio z wyróżnionymi sferami życia społecznego. Możliwość pełnej realizacji podmiotowości, jeżeli relatywizować ją do systemów wartości, jest także – zważywszy naturalną konfliktowość systemów wartości – niemożliwa w innych, możliwych do pomyślenia, organizacjach ładu społecznego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)