STOSUNKI WŁADCZE

Symetrycznie rzecz przedstawia się w lewej składowej obszaru normalnego. Między pasmem indyferencji a pierwszym przedziałem solidarystycznym (włącznie) również obowiązuje reguła racjonalności (R). Od progu zbieszenia do progu resocjalizacji obowiązuje zasada irracjonalności (iR) – większość osób podlega zbieszeniu, a więc maksymalizuje kontrpreferencje władzy. I wreszcie w drugim przedziale solidarystycznym obowiązuje znowu zasada racjonalności – większość dając posłuch bogobojnym wyzwala się ze stanu zbieszenia. Te obszary czyste przedzielone są również obszarami przejściowymi. Stosunki władcze zakładają zatem tak zachowania racjonalne, jak i nieracjonalne. Siedliskiem zaś kontrracjonalności jest sama struktura władzy.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)