STAŁA CENA

Stała cena podstawo­wych surowców importowanych przez poszczególne kraje ułat­wia tworzenie wskaźników planu narodowego jak i planów pro­dukcyjnych (ustalanych w jednostkach wartości). Ponadto ułatwia to stabilizację kosztów wytwarzania’ w przedsiębior­stwach korzystających z importowanych surowców lub innych, produktów masowych. Kiedy dany surowiec lub produkt maso­wy jest sprzedawany sporadycznie przez jeden kraj socjalistycz­ny drugiemu krajowi socjalistycznemu, za podstawę ceny przyj­muje się przeważnie obowiązujące w danym momencie lub w określonym czasie ceny rynku kapitalistycznego (giełdowe, transakcyjne).

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)