SPŁATA KREDYTU

W tym ostatnim przypadku jest to oprocentowanie nie podlegające zmianom. Jeżeli dla spłat kredytu przyjęto oprocentowanie stałe, cena towaru w kontrakcie może być określona od razu łącznie z opro­centowaniem i wtedy każda spłacana rata kredytu-jest równej wysokości.Mówiąc o różnicy między ceną gotówkową a ceną kredytową ustaliliśmy jako przyczyny jej występowania czynniki związane z wykorzystaniem kapitału zamrożonego w towarze w czasie między momentem dostarczenia towaru a momentem otrzyma­nia ostatniej raty kredytu. Obecnie zajmiemy się pokrótce dru­gim czynnikiem wymienionym na początku tej części pracy. W zwykłych, warunkach . producent maszyny, ma możność sprzedania jej zarówno w kraju, jak i na rynku obcym.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)