RZECZYWIŚCIE FUNKCJONUJĄCE SYSTEMY

Rzeczywiście funkcjonujące systemy ideologicze odbiegają w różym stopniu od tego modelowego ujęcia. Wiąże się to zarówno z rozwojem poznania, które staje się udziałem coraz większej liczby jednostek, ich społecznymi doświadczeniami weryfikującymi – w trakcie wielokrot­nego podejmowania określonych działań nie zakończonych oczekiwa­nymi rezultatami – akceptowane reguły waloryzacji i normy, jak i dos­konaleniem technik masowej perswazji i upowszechniania przekonań. Istotne w tym względzie jest wszakże to, iż ideologia zakłóca „naturalny” proces podmiotowego funkcjonowania jednostek. Stwarza­jąc poczucie rzeczywistych i samodzielnych wyborów zachowań, racjonalizuje pożądane zachowania w kierunku realizacji interesów określonego typu. Wskazanie wszystkich możliwych „manipulacji” ideologicznych oraz ich empiryczna egzemplifikacja przekracza rozmiary niniejszego tekstu. Dlatego też poprzestanę na zasygnalizowaniu problemu skupiając się na kwestiach tytułowych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)