RELACJA MIĘDZY DZIAŁANIEM

Można więc relację między działaniem prostym a działaniem złożonym rozumieć jako pewnego rodzaju idealizację abstrahującą od konkretnych czynności charakteryzujących działania proste. Mówiąc jeszcze inaczej, w rozróżnieniu działań prostych i zło­żonych chodzi o to, że działania złożone mogą zawierać różne działania proste, z tym jednak, że indywidualne realizacje tych ostatnich muszą prowadzić do tych samych skutków w skali globalnej. I wreszcie działania złożone najwyższego rzędu określone mogą być jako układy działań zawierające skutki działań złożonych n-tego rzędu wraz z sensem wyznaczonym przez określoną wartość naczelną. Działania złożone najwyższego rzędu nie są także składnikiem instrumentalnym żadnego innego działania. Relacje zaś przyporządkowujące parom schemat- -wartość danego rzędu określone działanie, nazwać możemy normami.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)