PRZYKŁAD POSTULOWANEGO TYPU

Przykładem postulowanego typu ładu społecznego mającego eliminować uprzywilejo­wanie grupowe jest koncepcja anarchistyczna, która – pominąwszy jej subtelne odmiany – zakładała realizację wartości indywidualnych. A właśnie pełna realizacja wartości indywidualnych jest w społeczeństwie najbardziej utrudniona. Ograniczoność dóbr powszechnie pożądanych powoduje bowiem, iż dąży się do stworzenia postaci ładu społecznego opierającego się na „sprawiedliwych” regułach dystrybucji tych dóbr. Podstawą owej sprawiedliwości czyni się zasługi, wkład pracy, potrzeby, zaradność, zdolności itd. itp. Historia myśli i historia społeczeństw jest przykładem ciągłego szukania reguł najbardziej sprawiedliwych, jest też przykładem kolejnych fiask owych reguł w sytuacjach, gdy zostają wcielone w życie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)