PROBLEM OCENY POZNAWCZEJ

Ewange­liczny model człowieka ujawnił, że postawa człowieka wobec innych ludzi zależy decydująco od ich postawy wobec niego, że tedy natura człowieka jest w ludziach. Ta zasadnicza prawda, jaką przynosi Ewangeliczny model człowieka jest więc związana z wykryciem rzeczywistej, jak można przypuszczać, istotnościowej hierarchizacji zmiennych – jako czynniki główne dla postawy jednostki wobec ludzi wysuwa on, o ile proponowana rekonstrukcja jest trafna, postawy innych jednostek względem niej samej.Pierwsze ograniczenie Ewangelicznego modelu człowieka: obszar zniewo­lenia. Tym niemniej zależność, jaką Ewangeliczny model człowieka znajduje między postawą ludzi wobec jednostki a postawą jednostki wobec ludzi zdaje się być nieadekwatna.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)