PRAKTYCZNA FORMA SPRZEDAŻY

Toteż w praktyce taka forma sprze­daży jest stosowana przez eksporterów poszczególnych krajów jedynie wtedy, kiedy zmusza ich do.tego: sytuacja zewnętrzna w postaci dyskryminacji pośredniej obrotów z danym krajem występującej w kraju importującym, niemożność dostarczenia towarów w odpowiedniej postaci handlowej wymaganej na da­nym rynku lub umożliwiającej sprzedaż w określonych warun­kach konkurencyjnych, sprzedaż towaru niecałkowicie .wykoń­czonego, wymagającego jeszcze przed przybraniem ostatecznej formy _ handlowej pewnego uszlachetnienia itp.. Hurtownik w tych warunkach sprzedaży przyjmuje całą odpowiedzialność za sprzedaż towaru, sam prowadzi jego reklamę i akwizycję i wyszukuje dalsze pośrednie ogniwa sprzedaży.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)