POZYSKIWANIE DANYCH

Agent  nie może i nie powinien, być  jedynym’:źródłem tego’ rodzaju informacji dla przedsiębiorstwa.’ eksportującego. Jednakże – jego ‚informacje mogą dotrzeć znacznie szybciej niż informacje ze źródeł oficjal­nych. iPonadto agent może uzyskiwać dane o bardziej-handlo­wym charakterze, które;trudno jest-zdobyć z innych źródeł. Jeżeli posiada ón ponadto pewne kontakty w. urzędach gospo­darczych; podane przez’niego informacje umożliwiają eksporte­rowi wykorzystanie ich szybciej/ niż mogą to uczynić jego konkurenci.Nie ma to;większego znaczenia przy prowadzeniu przez eks­portera polityki rozproszenia eksportu, jest natomiast konieczne wiwarunkach,.jeg0 koncentracji.^Praktyka wykazuje, że agenci, niechętnie przysyłają i informacje o, charakterze handlowym i. gospodarczym^eksporterom z krajów socjalistycznych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)