POTENCJALNE IDEE

Idee potencjalnie funkcjonalne wobec interesów ogólnospołecznych. Chodzi tu o interesy wspólne wszystkim członkom społeczeństwa, które werbalizowane są w postaci np. norm moralnych, katalogu „praw czło­wieka’’ itp. Przykładem może być norma „nie zabijaj”, która wspólna jest wszystkim ludziom (w naszej kulturze, w obecnym czasie) bez względu na podziały klasowe i inne. Tego typu układy nazwać można światopoglądem.Między poszczególnymi typami świadomości zachodzi sprzeczność ze względu na to, że świadomość społeczna rozumiąna jako „połączenie” trzech wyróżnionych typów nie jest „gatunkiem naturalnym”, tj. całościąjednakowej istocie i podlegającą działaniu tych samych prawidłowości (Nowak 1977). Świadomość społeczna byłaby takim gatunkiem, gdyby układy z poziomu świadomości instrumentalnej, podporządkowane były układom charakterystycznym dla świadomości klasowej, te zaś układom światopoglądowym.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)