POSTULOWANA KONCEPCJA

Postulowana koncepcja przyszłości – Dalekie Zadanie nadające sens życiu jednostki wynika z Wiedzy Uniwersalnej. Natomiast najbardziej ogólne Zadanie własne wiążąc w całość Zadania Konkretne i Zadania Operacyjne są bardzo stereotypo­we. W badanej populacji menadżerów i uczonych jest ich olcoło 15. Ujęte są w formułach typu „być szanowanym”, „pozostać sobą”, „działać dla dobra ludzi” itp. Udało się stwierdzić, że są one bardzo stabilne. Stwierdzono też, że pewien rodzaj owych Zadań naczelnych, najbardziej ogólnych, pojawił się (był werbalizowany przez jednostki) dopiero po szczególnych zmianach w obrębie kultury, które bezpośred­nio nie miały wpływu na losy tych osób. Powstała koncepcja, że są one bezpośrednią projekcją do osobowości paradygmatów kultury, tak zwanych idei oczywistych – powszechnych w danym okresie historycznym przekonań o charakterze normatywnym.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)