POSTRZEGANIE OKREŚLONYCH ZJAWISK

Jednostka, spostrzegając określone zjawiska, interpretuje je wykorzystując wprawdzie posiadane schematy jednostkowe, jednakże schematy te uczynniają schematy wyższych rzędów z prototypowymi włącznie [Cantor, Mischel 1986]. Ten proces „intelektualnej” obróbki doprowadza do zdefiniowania określo­nego fragmentu postrzeganej rzeczywistości, co z kolei umożliwia podjęcie konkretnego zachowania. Proces ten sprzężony jest bezpośred­nio z systemem wartości podmiotu [Maruszewski 1983]. Sprzężenie to może być dwojakiego rodzaju: z jednej strony jednostka postrzega rzeczywistość opierając się na konkretnych wartościach – „ustala” więc (czy może lepiej – rekonstruuje) reguły waloryzacji, z drugiej zaś – wartości te odgrywają decydującą rolę przy podejmowaniu określonego zachowania, wyznaczając normy.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)