PODOBNY POGLĄD

Podobny pogląd, jakkolwiek oparty na innych założeniach, formułuje Janusz Reykowski [Reykowski (w druku)]. Paradygmat Kulturowy jako formuła jest w pełni uświadamiany dopiero po spełnieniu szczególnych warunków, do których należy zmiana tego paradygmatu. Uświadamiamy go sobie wówczas, gdy już przestaje być oczywistością stając się jednym z wielu dyskusyjnych poglądów. Oczywiście możemy też dotrzeć do niego drogą pośrednią poprzez analizy porównawcze wówczas, gdy dysponujemy tym co Jerzy Topolski nazywa świadomością historyczną.Można znaleźć argumenty wskazujące na to, że sama możliwość psychologiczna uformowania strategii życia opartej na zadaniach dalekich jest zależna od spostrzegania świata jako całości, w której istnieją określone niezmienniki, stałe prawdy łub chociażby stałe zasady zmiany tych prawd.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)