PODOBNY EFEKT

Efekt tego może być taki jak w poprzednim przy­padku. Jeżeli natomiast eksporterzy prowadzą wspólną (uzgod­nioną) politykę sprzedaży lub gdy towarem tym dysponuje w danym kraju jeden eksporter, jak to jest najczęściej w gospo­darce socjalistycznej, mają oni w omawianych okolicznościach pełną szansę na to, aby osiągać wyższe ceny za swój towar niż w okresie przed wprowadzeniem ograniczeń w kraju importują­cym. Ponieważ importerom zależy na zakupie tego towaru eksporter, może poczekać, aż wyczerpią oni tańsze źródła za­kupu i następnie sprzedać drożej. Faktycznie, wystarcza sama wiedza o tym, że poszczególne części ogólnej kwoty są rozdzie­lane między poszczególne państwa, ażeby doprowadzić do wzro­stu cen żądanych przez eksporterów na danym rynku.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)