PEWNE UPRAWNIENIA PROWIZYJNE

Pewne, uprawnienia prowizyjne przysługują agentowi, kiedy działa ,-on ;na podstawie zasady wyłączności terytorialnej. Polegają one na tym, że ma on prawo do otrzymywaniaprowizji od żawńrtej.przez zleceniodawcę transakcji eksportowej na rynku; który objęty jest umową agencyjną, nawet jeżeli nie pośredni­czy przy jej zawarciu. Jest to uzasadnione ‚prowadzeniem odpo­wiedniej działalności* agenta na tym terenie. Można-więc. domniemywać, że również transakcja zawarta bez jego pośrednic-’ twa.jest .w pewnym stopniu wynikiem’ dotychczasowej-jego działalności, na danym rynku. Prowizja t otrzymywana – przez agenta jest wtedy zazwyczaj niższa od normalnej prowizji wy­płacanej mu od transakcji zawartych przy jego pośrednictwie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)