PEWIEN KIERUNEK DZIAŁAŃ

Wskazują jednak, jak chciałbym sądzić, pewien kierunek badań, który okazać się może dość płodnym poznawczo pod warunkiem – oczywiście – operacjonalizacji formułowanych tez i ich weryfikacji empirycznej.Punktem wyjścia jest zarysowana wyżej koncepcja świadomości jako układu schematów poznawczych, systemów wartości i zbiorów reguł działania. Przyjrzyjmy się bowiem bliżej owej strukturze wskazując możliwe teoretycznie zależności między jej poszczególnymi elementami.Jak już wspomniano wyżej, świadomość jest strukturą składającą się ze zbiorów schematów poznawczych, systemów wartości oraz systemów reguł działania powiązanych ze sobą określonymi relacjami. Podstawowe relacje to reguły waloryzacji ustalające rząd wartości przez przyporządko­wanie wartości schematowi danego rzędu oraz normy, tj. relacje przyporządkowujące parom scheraat-wartość – działanie określonego rodzaju.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)