OSIĄGANIE LEPSZYCH CEN

W tych warunkach,również w krajach socjalistycznych eksporter powinien prowa­dzić działalność mającą na celu tworzenie pojęcia marki jego maszyn i urządzeń wśród inwestorów, przedsiębiorstw importu­jących i instytucji wywierających „wpływ na inwestycje i obroty z zagranicą w kraju importującym.’Działalność taka nie tylko ułatwia konkurowanie z firmami kapitalistycznymi eksportu­jącymi podobny sprzęt, ale i przyczynia ‘ się równocześnie do wytwarzania w kraju importującym odpowiedniego wyobraże- ‚ nia o kraju reklamującym się jako kraju o rozwiniętym prze- . myślę. Sprzyja to więc również osiąganiu lepszych cen za inne towary przemysłowe eksportowane do tego kraju oraz wzro­stowi sprzedaży tych i towarów .

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)