OKREŚLENIE MARŻY

Określenie tej marży w ścisłym związku z opustami cenowymi wyznaczonymi przez eksportera dla usta­lonych wielkości sprzedaży stwarza dodatkowy bodziec dla hur­townika. Zachęca go bowiem do zakupu większych ilości to­waru, co wymaga starania się o dotarcie do odpowiednich dal­szych ogniw zbytu i zaopatrywania odbiorców w dany towar odpowiednio wcześnie, przed dokonaniem sprzedaży ostatniej partii towaru. Aktywność eksportera na rynku polega na pro- wadzeniu odpowiedniej działalności reklamowej i public rela- tions, przy czym może się do. niej włączać również sam hurtow­nik na podobnych zasadach jak agent handlowy.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)