OGRANICZENIA ILOŚCIOWE

W dziedzinie obrotu artykułami konsumpcyj­nymi mechanizm renty kontyngentowej wpływa w momencie wyjściowym na wzrost ceny towarów wszystkich kontrahentów. Bowiem przy istniejącym w danym momencie popycie na ten towar , ograniczenie jego przywozu jest równoznaczne z nieza- spokojeniem pewnej części tego popytu i wzrostem ceny (wy­jątek mogą stanowić warunki wojenne, kiedy stosuje się zasadę przydziału). Przyrost ceny reglamentowanego towaru na rynku kraju importującego nie zawsze staje się udziałem zagranicz­nego eksportera. W zależności od warunków obrotu dodatkowe. korzyści z tego tytułu może osiągnąć zarówno importer i.pań- stwc importera, jak też importer; i eksporter oraz państwo importera.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)