OGNIWO DYSTRYBUCJI

Wykorzystanie tego ogniwa dystrybucji w obrocie maszy­nami i urządzeniami oraz w obrocie towarami masowymi jest względnie łatwe. Podstawowy problem polega bowiem w tych przypadkach na znalezieniu na terenie danego kraju jednej lub kilku firm względnie uczciwych. Cecha uczciwości jest o tyle istotna, że przy dostawach hurtowych nie zawsze następuje zapłata w gotówce. Często celowe jest kredytowanie hurtowni­ka, a nawet wysłanie towaru na podstawie rozmowy telefonicz­nej, którą dopiero potem potwierdza formalny kontrakt. Nieza­leżnie od tego, czy hurtownicy, z którymi współpracuje ekspor­ter na danym rynku są bardziej czy mniej uczciwi, wskazane jest prowadzenie odpowiedniej analizy rynku obcego w celu otrzymywania stałych informacji o wysokości cen, jakich żądają hurtownicy za,towar nabywany od eksportera przy odprzedaży dalszym odbiorcom.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)