OBRÓT MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI

W tej dziedzinie eksporter ‚ ustala cenę swojego towaru na podstawie posiadanych infor­macji. Informacje te mogą pochodzić ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Źródłem wewnętrznym jest kalkulacja de­wizowa dokonywana w identyczny sposób jak w przypadku eksportu do kraju kapitalistycznego. Źródła zewnętrzne — to ceny osiągane przez eksportera w innych krajach (kapitalistycz­nych) lub ceny osiągane za podobne maszyny sprzedawane przez innego eksportera z kraju socjalistycznego do jakiegoś, kraju kapitalistycznego.Ponieważ importer z kraju socjalistycznego składa zapytania ofertowe zarówno do odpowiednich przedsię­biorstw w innych krajach socjalistycznych, jak i do eksporte­rów z krajów kapitalistycznych, cena maszyny może być kory­gowana w wyniku negocjacji, w której za argument ze strony importera mogą służyć również dane ofert uzyskanych od kup­ców kapitalistycznych.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)