OBNIŻKI HANDLOWE

Wynika:to z faktu uzyskiwania lub nieuzyskiwania przez poszczególne kraje w trakcie zawierania umów handlowych z da­nym krajem prawa do korzystania z obniżek celnych, (wynika­jącego z klauzuli najwyższego.uprzywilejowania), oraz z faktu stosowania ulg celnych w obrotach dwustronnych (umowy typu unii celnych) lub wielostronnych; ale o ograniczonym zasięgu i nieprzenoszalnych, poza kra je uczestników; (ulgi celne W ra­mach brytyjskiego Commonwealth’u, umowy w rodzaju EWG). Zróżnicowanie celne oznacza dla importera w przypadku, gdy wszystkie inne warunki są równe,: że towar pochodzący z jed­nego kraju jest droższy* a z drugiego — tańszy. W rezultacie eksporter z kraju, którego towar jest .

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)