NIEWYMIERNOŚĆ CZYNNIKÓW

Niemniej nawet przy ‚wszystkich innych, warunkach nie­korzystnych dobry,  doświadczony negocjator : może osiągnąć sukces, oczywiście w określonych granicach. Wszystkie bowiem wymienione wyżej czynniki są niewymierne.-Wiadomo, że zwy-r czajowo prowizja agenta pośredniczącego – przy l eksporcie mar szyn i urządzeń jest wyższa niż prowizja agenta pośredniczącego przy sprzedaży towarów, konsumpcyjnych. Ustaliliśmy również wyżej, dlaczego jest wyższa. Nie jest jednak oczywiste, że w jed- ‚ nym przypadku musi, ona wynieść. 10°/o,,a w innym’15% ceny produktu fob..Tymczasem’jeden czy dwa procent różnicy może mieć poważne, znaczenie już w skali jednego tylko kontraktu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)