NIESPOTYKANE PRZYPADKI

Faktycznie są to przypadki raczej nie spotykane, gdyż przedsiębiorstwa spółdzielcze’ nie ograniczają sprzedaży wy­łącznie do swoich członków.. W związku z tym na rynku we-‚ wnętrznym eksportera nie występuje pośrednie ogniwo sprze­daży w postaci odrębnego przedsiębiorstwa handlu zagranicz­nego, natomiast za granicą mamy do czynienia z’kanałem C. Inny przypadek takiej sprzedaży reprezentuje kanał B. Przed­siębiorstwo spółdzielcze w kraju eksportującym'(Biuro Handlu Zagranicznego) może sprzedawać bezpośrednio zagranicznym detalistom. Wszystkie inne przedsiębiorstwa w Polsce i niemal wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające na eksport w innych krajach socjalistycznych sprzedają za pośrednictwem eksporte­rów zawodowych i w związku z tym wykorzystują jeden z po­zostałych wariantów dystrybucji .

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)