METODA KORELACYJNA

Metoda ta polega na dokonaniu komplek­sowej analizy wszystkich czynników rynkowych, które mogą mieć znaczenie dla sprzedaży danego towaru (poziom dochodów poszczególnych grup ludności — potencjalnych nabywców da­nego towaru, ceny towarów stanowiących bliższe i dalsze jego substytuty, prawdopodobny wpływ podaży 1 danego towaru na popyt na inńe towary, prawdopodobna reakcja konkurentów sprzedających bliższe i dalsze substytuty tego towaru, możliwe rezultaty popierania własnej sprzedaży i ewentualnie wzmożo­nej działalności firm sprzedających bliższe i dalsze substytuty). W dziedzinie produktów, przemysłowych me­toda ta jest rzadko stosowana, gdyż znacznie trudniej jest po-; równać do siebie poszczególne towary, nawet te, które zaspoka­jają identyczne potrzeby. 

 

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)