MECHANIZM GLOBALNY

W sumie tedy mechanizm globalny, o którym, mowa wykazuje pewne makroosobliwości: tendencje, które są nieodwracalne na poziomie jednostkowym – do zniewolenia czy do zbieszenia – mogą ulec odwróceniu na poziomie makrospołecznym; życie społeczne ma jak gdyby wbudowane mechanizmy chroniące je przed dwoma ekstremami: totaliz:acją i anomią. Nie trzeba dodawać, że stwierdzenie powyższe ma sens modelowy jedynie. W zastosowaniach empirycznych znaczy ono tyle tylko, że życie społeczne zawsze mechanizmy takie ujawnia, nie zaś, że okazują sie one skuteczne. Zawsze tedy w wypadkach zagrożenia totalizacją wpływ uzyskują rewolucjoniści, a w wypadkach zagrożenia anomią rosną wpływy bogobojnych na masy, nic nie gwarantuje jednak, iż wpływy te okazują się dostatecznie silne, aby oddalić oba niebezpieczeństwa.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!