MECHANIZM GENERUJĄCY

Z jednej strony jest mechanizmem generującym zniewolenie, likwidującym społeczeństwo obywatelskie i dążącym – na mocy własnych makrospołecznych mechanizmów – do stanu totalizacji. I dotyczy to wszelkiej władzy, albowiem scharakteryzowana ona jest w powyższym modelu w terminach czysto materialistycznych: monopolu na dyspozycję środkami przymusu oraz panowania (zniewolenia) stąd wyrastającego; różnice instytucjonal­ne (np. demokracja vs. dyktatura) czy ideologiczne (np. liberalizm vs. komunizm) w przyjętych terminach nie dadzą s»ę nawet wyrazić (rola tego rodzaju czynników wymaga modelu władzy z instytucjami i świa­domością społeczno-polityczną – por. Nowak [1985 a]).

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)