LEASING

Definicja ta nie zmienia w’istotny sposób podstawo­wych sformułowań przedstawionych w definicjach wymienio­nych poprzednio i budzi pewne wątpliwości. Zakładać bowiem musi istnienie pewnych wyjątków, charakterystycznych dla obrotu w krajach kapitalistycznych,’ np. zagadnienie sprze­daży ratalnej, w której uwarunkowuje się prawo producenta lub sprzedawcy do towaru do momentu zapłacenia ostatniej raty, a w obrocie maszynami i urządzeniami sprawę wynajmu maszyn (tzw. leasing), przy którego zastosowaniu włączają się również pośrednie ogniwa sprzedaży, a więc faktycznie mamy do czynienia z dystrybucją towaru.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)