KORZYSTANIE Z OGNIWA SPRZEDAŻY

Korzystanie z takiego ogniwa sprzedaży umożliwia więc „tech­nicznie” dostarczenie towaru eksportera’ odpowiednio dużej liczbie konsumentów lub użytkowników. Eksporter może więc nie prowadzić zbyt szczegółowych badań kanałów dystrybucji, chyba że obawia się, iż wybrany przez niego hurtownik lub hurtownicy nie dostarczają towaru wszędzie tam, gdzie zdaniem eksportera powinien on być sprzedawany, albo jest przekonany, że podaż przy użyciu danych pośredników jest za mało elastycz­na, co wpływa negatywnie na wielkość sprzedaży. Jak ustali­liśmy w rozdziale poprzednim, punktem wyjścia do ustalania ceny towaru jest w takim przypadku cena detaliczna żądana, przez konkurentów za podobny towar. Hurtownik otrzymuje w związku z tym określoną marżę w postaci procentu od ceny towaru fob lub cif.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)