KONTYNGENTY TOWAROWE

Ceny te – nie są jednak jednolite zarówno ze względu na to, że poszczegól­ne transakcje zawiera się w wyniku negocjacji między zainte­resowanymi stronami, jak i ze względu na różną jakość towa­rów oferowanych przez poszczególnych eksporterów oraz ‚ w związku z tym, że jedni eksporterzy sprzedają swój towar pod własną firmą i oznakowują go własną marką, inni zaś sprze­dają anonimowo. Kiedy kontyngenty towarowe są przydzielane przez państwo importujące poszczególnym importerom na zasadach odpłat­nych, część dodatkowego zysku powstałego w wyniku wprowa­dzenia ograniczeń jest. przechwytywana przez państwo,. Pozostała część może przypaść importerom lub ulec podziałowi mię­dzy importerów i zagranicznych eksporterów zgodnie z poda­nymi wyżej zasadami. W trakcie dalszego działania na rynku kraju stosującego ograniczenia korzyści poszczególnych firm sprzedających dany towar — zarówno zagranicznych, jak i krajowych (korzystają one przede wszystkim z wprowadzenia ograniczeń) — ulegają dalszemu zróżnicowaniu.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)