KANAŁY DYSTRYBUCJI NA RYNKACH OBCYCH

Oprócz takich czystych fonii dzia­łalności handlowej stosuje się często formy mieszane. Firma kupująca na własny rachunek może więc wystąpić; jako ko­misant, może kupować również na własny rachunek, agent lub makler może prowadzić równocześnie działalność komisową lub kupować na własny rachunek itp. Wszystkie ogniwa zbytu włą-r czane między producenta a ostatecznego odbiorcę towaru na­zywa się kanałami dystrybucji.Definicje kanałów dystrybucji ustalane przez różnych auto­rów różnią się w pewnym stopniu między , sobą.’Wyraża się to jednak zazwyczaj nie w innym traktowaniu przedmiotu, lecz w stwarzaniu różnych słów dla jego określenia. Istota zagadnie­nia pozostaje w tych definicjach niezmieniona.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)