JEDNORAZOWY ZAKUP

Wykorzystuje oczywiście fakt jedno­razowego zakupu większej ilości, jednakże niezależnie, od tego posługuje się innymi argumentami o charakterze handlowym i technicznym. Różnica między wykalkulowaną przez ekspor­tera ceną pojedynczego egzemplarza maszyny a ceną maszyny sprzedanej:hurtownikowi może być w takim przypadku obli­czona w .postaci procentu. Nie można jednak tego procentu traktować ściśle jako marży hurtowej.Podobnie jak w obrocie zagranicznym maszynami i urządze­niami ma się rzecz z eksportem towarów masowych sprzeda­wanych na. podstawie indywidualnych transakcji- dokonywanych na rynkach nieformalnych. Znacznie bardziej zróżnicowa­ne są natomiast stosunki handlowe eksportera z hurtownikiem w dziedzinie obrotu towarami konsumpcyjnymi.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)