INNY NURT ROZWAŻAŃ

Powyższe stwierdzenia spotykają się z innym nurtem rozwiiżań nad paradygmatami kulturowymi z których wynika, że jednym ze specyficz­nych standardów ewaluacyjnych jest Standard Normatywny. Zgodność z nim jest czymś oczywistym dla jednostki i nie ma tym samym żadnych specyficznych konsekwencji dla procesu regulacji psychicznej. Natomiast ocena ujemna dokonana za pomocą tego standardu oznacza odstępstwo od normy, że coś jest nienormalne, niezgodne z oczywistością. Wynika z tego szereg daleko idących konsekwencji. W myśl założeń przyjętych przy konstruowaniu ZiMoReP-u istnienie Paradygmatu Kulturowego, do którego odnoszą się Standardy Normatywne jest dane nam subiektywnie jako poczucie normalności świata, w którym żyjemy Sub też jego nienormalności. Jak wydaje się, poczucie to jest dla wielu ludzi podstawą ich generalnego stosunku do rzeczywistości.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)