FUNKCJONALNOŚĆ ŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ

Marksowskie odkrycie funkcjonalności świadomości zbiorowej – określonej przez niego mianem ideologii – względem interesów klasy panującej zapoczątkowało nurt analiz socjologicznych demaskujących „ukryty” wymiar tej świadomości, jakim jest przede wszystkim motwowanie członków zbiorowości do wykonywania ról społecznych pożądanych przez klasy panujące. W perspektywie społeczeństwa globalnego chodzi przy tym przede wszystkim o role, które Zapewniają utrzymywanie określonej postaci ładu społecznego. Badacze świadomoś­ci społecznej podkreślają – w zależności od przyjętej perspektywy teoretycznej – bądź ideologiczność (w modelach konfliktowych społe­czeństwa) tej grupy przekonań, bądź jej funkcjonalność (w modelach integracyjnych). Nie ulega wątpliwości, iż oba ujęcia „wyjaśniają” część zjawisk dostępnych empirycznie.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)