EKSPORT ZAWODOWY

Eksporter zawodowy „wPolsce działa ńa własny rachunek i w swoim imieniu.’-Powoduje to 2anniejszenie dó minimum troski producentó o’ efekt transakcji handlu -zagranicznego. Z wyjątkiem okresu gwarancyjnego nie ponosi on żadnego ry­zyka od momentu, kiedy towar opuszcza fabrykę zgodnie z wa­runkami umowy kupna-sprzedaży zawartej z eksporterem za- ‚. wodowym. Wszelkie ryzyko związane z obrotem danym towa­rem ponosi już ten ostatni. W rezultacie niesprzedanie danego- towaru za granicą (jeżeli np. zagraniczny^ kontrahent nie wykupi go, a sprzedaż zostaje dokonana na warunkach. inkasa) zmusza eksportera do szukania innych nabywców lub nawet do szukania’nabywców w kraju.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)